ASAV Akademi 2012 yılında gençleri sektöre kazandırmayı hedefleyerek başlattığımız ve sürekli geliştirdiğimiz projemizdir.

ASAV Akademi altında çok önem verdiğimiz yeni mezun geliştirme programı, istihdamlarımıza kariyer ve yurtdışı imkanları, yüksek öğrenim imkanları ve teknik gelişim programları bulunmaktadır.

ASAV Akademiye bağlı Staj Okulu adını verdiğimiz yeni mezun geliştirme programında farklı Üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun veya öğrenimini sürdüren öğrenciler arasından bir grup oluşturulur. Ön elemeler ve mülakatlar sonucunda ASAV kültürüne adapte olabileceğini düşündüğümüz adaylarımız ASAV Staj Okulu kadromuza dahil edilir ve kariyerlerinde ilerlemek istedikleri departmanlara yerleştirilir. ASAV Staj Okulu üç aylık süreyi kapsar, Staj Okulu bir bakıma öğrencilerin tam zamanlı çalışma ortamını deneyimleyebilecekleri bir programdır. Programa dahil olarak haftanın bir günü ASAV' ın Üst ve Orta Düzey yöneticileri staj okulu kadrosuna sektöre yönelik eğitimler verir, bu eğitimlerde stajyerler, stajları sırasında yaşadıkları vakaları kurumun Üst Düzey Yöneticileri ile paylaşıp tartışma fırsatı yakalar ve aynı zamanda günlük operasyon süreçleri, dokümantasyon, uluslararası taşımacılık ve sigorta mevzuatı gibi konularda workshoplar yaparlar. Yine programa dahil olarak İK tarafından haftalık geri bildirim toplantıları düzenlenir ve ekibin gelişimine yönelik çalışmalar yapılır.  Bu programı başarı ile tamamlayan stajyerlerimiz program sonunda ASAV kadrosuna alınır ve yeni mezun istihdam olarak başladığı departmanda devamlı kariyer gelişimi sağlanır.

ASAV Akademi Projemizin bir diğer misyonu da şirketin hedeflerine uygun olarak bireylerin performansını dizayn etme, geliştirmesi gereken yetkinliklere göre bireylerin gerekli eğitimleri almasını sağlama ve doğru kariyer planını kurgulama gibi fırsatı sağlamasıdır.

Kurum Kültürümüzü çalışma arkadaşlarımıza aktarmak ve tüm personelimizin faydalanabileceği bir bilgi havuzu oluşturabilmek ve süreçlerin tek bir merkezden düzenlenip ekiplere aktarılıyor olması, ortak bir dil gelişimi ASAV Akademi Gelişim Programının hedefidir.

Gelişim Programlarımız, Mesleki ve Kişisel Gelişim ve Yabancı Dil Gelişimi olarak programlanmıştır.

Mesleki Gelişim Programları, kişinin iş yapış tarzında uygulaması ve benimsemesi gereken yetkinlik ve teknik bilgileri, sürekli değişen sektör dinamiklerini ve bunun gibi kişinin işine aktarabileceği pratik bilgileri sunmaya yönelik bir programdır, bu programda şirket yöneticileri eğitmenlik yapar.

Kişisel Gelişim Programları, ASAV Kültürüne yönelik konularda şirket içi eğitimler düzenleyerek konusunda profesyonel eğiticilerin katıldığı eğitimler, vaka ve farkındalık çalışmalarının şekillendirildiği programdır.

Yabancı Dil Gelişim Programları, personelimizin profesyonellik kazanması gerektiğini düşündüğümüz dillerde yapılan şirket içi sürekli eğitimlerdir. Dil Gelişimi programına ek olarak, ASAV' da belirli bir çalışma yılını doldurmuş çalışma arkadaşlarımıza Yurtdışı Dil Eğitimi ve Yüksek Öğrenim imkânı sunmak ta sağladığımız ayrı bir imkandır.